Review your cart

Postavke proizvoda

{{productInCartData.productinfo.groupname}} - {{productInCartData.productinfo.name}}

Odabrani proizvod/usluga nudi sljedeće opcije postavki.

Ciklus naplate
BESPLATNO! {{productInCartData.productinfo.pricingonetime}} Odjednom

Podesi poslužitelja

Naziv poslužitelja:
NS1 Prefiks:
NS2 Prefiks:
Lozinka glavnog direktorija:

Podesive opcije

Ovaj proizvod/usluga nudi opcije koje možete dolje odabrati kako biste si prilagodili narudžbu.
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

Potrebne dodatne informacije

Ovaj proizvod/usluga zahtijeva dodatne informacije od Vas kako bismo bili u mogućnosti obraditi narudžbu.
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}
Odaberi dodatke proizvoda Sljedeći dodaci su dostupni za ovaj proizvod. Odaberite dodatke koje želite naručiti.

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

Podešavanje domena

Niže možete podesiti nazive domena u košarici odabirom dodatnih usluga, pružanjem potrebnih informacija i određivanjem domenskih poslužitelja.

Domenski poslužitelji

Ukoliko želite koristiti posebne domenske poslužitelje, unesite ih ispod. Prema zadanim postavkama, nove domene koriste naše domenske poslužitelje za hosting na našoj mreži.

Domenski poslužitelj 1:
Domenski poslužitelj 2:
Domenski poslužitelj 3:
Domenski poslužitelj 4:
Nameserver 5:

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} Godina )
Has hosting Nema hostinga! Odaberite opciju za dodavanje stavki

EPP kod
Ovo treba biti dobiveno od trenutnog registrara za autorizaciju
DNS administracija {{domain.dnsmanagementprice}}
Prosljeđivanje elektronske pošte {{domain.emailforwardingprice}}
ID zaštita {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

Košarica

Product/Options
Cijena
Cycle
Actions

{{product.productinfo.name}}
{{product.domain}} {{product.pricingtext}} / {{product.billingcycle}}
» {{configoption.name}} :
{{configoption.option}} Da Ne {{configoption.qty}} x {{configoption.option}}

{{product.addons.length}} Dodaci

{{product.pricingtext}} {{product.billingcycle}} (Pro Rata {{product.proratadate}})
{{product.billingcycle}}
» {{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.pricingtext}}

{{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.productname}} - {{addon.domainname}}

{{addon.pricingtext}}

Registracija domene Premještaj domene
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} Godina
» DNS administracija

» Prosljeđivanje elektronske pošte

» ID zaštita

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} Godina
{{domain.regperiod}} Godina

Obnova domene
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} Godina
» DNS administracija

» Prosljeđivanje elektronske pošte

» ID zaštita

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} Godina
{{domain.regperiod}} Godina
Vaša košarica je prazna

Sažetak narudžbe

Međusuma:
{{myData.subtotal}}
Popust:
{{myData.discount}}
{{myData.taxname}}:
{{myData.taxtotal}}
[{"file": "viewcart","cartitems":"0","products": [ ], "addons":[ ], "domains":[ ], "renewals":[ ], "subtotal":"$0.00 USD", "aff_ref_code":"", "aff_ref_code_type":"", "aff_discount": "", "promotioncode":"","promotiondescription":"0 Odjednom Popust", "discount":"$0.00 USD ","taxrate":"10.00", "taxname":"Thuế và phí","taxtotal":"$0.00 USD","taxrate2":"0","taxname2":"", "taxtotal2":"$0.00 USD","total":"$0.00 USD"}]