Review your cart

شکل محصول

{{productInCartData.productinfo.groupname}} - {{productInCartData.productinfo.name}}

این سرویس/محصولی که انتخاب کرده اید دارای امکانات ساختاری زیر است

دوره پرداخت
رایگان! {{productInCartData.productinfo.pricingonetime}} به صورت یک بار

پیکره بندی سرور

نام هاست:
NS1 Prefix:
NS2 Prefix:
کلمه عبور اصلی Root:

انتخاب های قابل پبکربندی

این سرویس/محصول که انتخاب نموده اید دارای امکانات اضافه ای است که میتوانید برای سفارش خود انتخاب نمایید
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

اطلاعات لازمه دیگر

این سرویس/محصول نیاز به بعضی اطلاعات اضافی از شما دارد تا ما بتوانیم پروسه ی سفارش شما را تکمیل نماییم
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}
انتخاب افزودنی های محصول افزودنی های زیر برای این محصول موجود است.افزودنی مورد نظر خود را از زیر انتخاب کنید.

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

پیکره بندی دامنه ها

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

مدیریت NameServer

اگر مایل به استفاده از NameServer های سرویس دیگری هستید آنها را در اینجا وارد کنید. به صورت پیش فرض روی دامنه های جدید ،NameServer های ما تنظیم میشود.

NameServer 1:
NameServer 2:
NameServer 3:
NameServer 4:
Nameserver 5:

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} ساله )
دارای فضا است هاستینگ ندارید! برای افزودن کلیک کنید

EPP کد
این کد را باید از شرکت ثبت کننده فعلی دامنه درخواست کنید
مدیریت DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
ارسال ایمیل {{domain.emailforwardingprice}}
عدم نمایش مشخصات شما در Whois {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

کارت خرید

محصولات/تنظیمات
قیمت
Cycle
عملیات

{{product.productinfo.name}}
{{product.domain}} {{product.pricingtext}} / {{product.billingcycle}}
» {{configoption.name}} :
{{configoption.option}} بلی خیر {{configoption.qty}} x {{configoption.option}}

{{product.addons.length}} افزودنی ها

{{product.pricingtext}} {{product.billingcycle}} (Pro Rata {{product.proratadate}})
{{product.billingcycle}}
» {{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.pricingtext}}

{{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.productname}} - {{addon.domainname}}

{{addon.pricingtext}}

ثبت دامنه انتقال دامنه
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} ساله
» مدیریت DNS

» ارسال ایمیل

» عدم نمایش مشخصات شما در Whois

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} ساله
{{domain.regperiod}} ساله

تمدید دامنه
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} ساله
» مدیریت DNS

» ارسال ایمیل

» عدم نمایش مشخصات شما در Whois

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} ساله
{{domain.regperiod}} ساله
کارت خرید شما خالی است

خلاصه سفارش

زیرمجموعه:
{{myData.subtotal}}
تخفیف:
{{myData.discount}}
{{myData.taxname}}:
{{myData.taxtotal}}
[{"file": "viewcart","cartitems":"0","products": [ ], "addons":[ ], "domains":[ ], "renewals":[ ], "subtotal":"$0.00 USD", "aff_ref_code":"", "aff_ref_code_type":"", "aff_discount": "", "promotioncode":"","promotiondescription":"0 به صورت یک بار تخفیف", "discount":"$0.00 USD ","taxrate":"10.00", "taxname":"Thuế và phí","taxtotal":"$0.00 USD","taxrate2":"0","taxname2":"", "taxtotal2":"$0.00 USD","total":"$0.00 USD"}]