Review your cart

הגדרות מוצר

{{productInCartData.productinfo.groupname}} - {{productInCartData.productinfo.name}}

למוצר או השירות בו בחרתם יש את אפשרויות ההגדרה הבאות

מחזור חיוב
חינם! {{productInCartData.productinfo.pricingonetime}} חד פעמי

הגדירו שרת

שם שרת מארח:
NS1 קידומת:
NS2 קידומת:
סיסמת שורש (רות):

אפשרויות הגדרה

למוצר או שירות זה יש כמה מאפיינים ואפשרויות שתוכלו לבחור מהרשימה מטה כדי לבצע התאמה להזמנה שלכם
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

מידע נוסף נדרש

אנחנו זקוקים למידע נוסף בכדי שנוכל לעבד את הזמנתכם למוצר או שרות זה
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}
בחרו את התוספים למוצר התוספים הבאים זמינים למוצר זה. בחרו את התוסף שאתם רוצים להזמין מהרשימה מטה.

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

הגדרות דומיינים

למטה תוכלו להגדיר את הדומיינים שבעגלת הקניות שלכם ולבחור את התוספים בהם אתם מעוניינים ולספק מידע נוסף עבורם ולהגדיר את שמות השרתים בהם הם ישתמשו

שרתי שמות

הזינו למטה את שמות השרתים היעודיים בהם ברצונכם להשתמש. ברירת המחדל של דומיינים חדשים היא שמות השרתים שלנו

שרת שמות 1:
שרת שמות 2:
שרת שמות 3:
שרת שמות 4:
שרת שמות 5:

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} שנה \ שנים )
יש לו שירותי אירוח לחצו להוספה - לא נמצאו שירותי אירוח

קוד אישור (EPP)
אפשר לקבל אותו מרשם הדומיינים הנוכחי שלכם
ניהול DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
העברת דואר אלקטרוני {{domain.emailforwardingprice}}
הגנת ID {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

עגלת קניות

אפשרויות / מוצר
מחיר
Cycle
פעולות

{{product.productinfo.name}}
{{product.domain}} {{product.pricingtext}} / {{product.billingcycle}}
» {{configoption.name}} :
{{configoption.option}} כן לא {{configoption.qty}} x {{configoption.option}}

{{product.addons.length}} תוספות

{{product.pricingtext}} {{product.billingcycle}} (באופן יחסי {{product.proratadate}})
{{product.billingcycle}}
» {{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.pricingtext}}

{{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.productname}} - {{addon.domainname}}

{{addon.pricingtext}}

רישום דומיין העברת דומיין
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} שנה \ שנים
» ניהול DNS

» העברת דואר אלקטרוני

» הגנת ID

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} שנה \ שנים
{{domain.regperiod}} שנה \ שנים

חידוש דומיין
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} שנה \ שנים
» ניהול DNS

» העברת דואר אלקטרוני

» הגנת ID

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} שנה \ שנים
{{domain.regperiod}} שנה \ שנים
עגלת הקניות ריקה

סיכום פרטי הזמנה

סיכום ביניים :
{{myData.subtotal}}
הנחה:
{{myData.discount}}
{{myData.taxname}}:
{{myData.taxtotal}}
[{"file": "viewcart","cartitems":"0","products": [ ], "addons":[ ], "domains":[ ], "renewals":[ ], "subtotal":"$0.00 USD", "aff_ref_code":"", "aff_ref_code_type":"", "aff_discount": "", "promotioncode":"","promotiondescription":"0 חד פעמי הנחה", "discount":"$0.00 USD ","taxrate":"10.00", "taxname":"Thuế và phí","taxtotal":"$0.00 USD","taxrate2":"0","taxname2":"", "taxtotal2":"$0.00 USD","total":"$0.00 USD"}]