Xác nhận đơn hàng

Thông tin dịch vụ

{{productInCartData.productinfo.groupname}} - {{productInCartData.productinfo.name}}

Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin và xác nhận thời hạn đăng ký dịch vụ.

Thời hạn hợp đồng
Miễn phí! {{productInCartData.productinfo.pricingonetime}} TToán 1 lần

Thông tin máy chủ

Hostname:
NS1 Prefix:
NS2 Prefix:
Mật khẩu Root:

Tùy chọn cấu hình

Dưới đây là các tùy chọn bổ sung cho dịch vụ mà bạn đăng ký.
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

Thông tin cần bổ sung

Dịch vụ này cần bạn bổ sung một số thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ xử lý đơn hàng dễ dàng.
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}
Lựa chọn dịch vụ bổ sung Dưới đây bạn có thể chọn mua các dịch vụ bổ sung cho dịch vụ chính của bạn.

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

Cấu hình tên miền

Dưới đây bạn có thể cấu hình thông tin cho tên miền của bạn, đồng thời lựa chọn các tùy chọn bổ sung sẵn có.

Nameservers

Nếu bạn muốn sử dụng Nameservers khác với Nameservers của HOSTVN, vui lòng nhập Nameservers của bạn vào bên dưới.

Nameserver 1:
Nameserver 2:
Nameserver 3:
Nameserver 4:
Nameserver 5:

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} Năm )
Đã mua kèm Hosting Chưa có Hosting! Click để đăng ký

EPP Code
Bạn cần cung cấp EPP Code để có thể chuyển tên miền.
Quản lý DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
Chuyển tiếp Email {{domain.emailforwardingprice}}
Bảo mật thông tin Tên miền {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

Giỏ hàng

Sản phẩm/Dịch vụ
Số tiền
Thời hạn
Thao tác

{{product.productinfo.name}}
{{product.domain}} {{product.pricingtext}} / {{product.billingcycle}}
» {{configoption.name}} :
{{configoption.option}} Yes Không {{configoption.qty}} x {{configoption.option}}

{{product.addons.length}} Tiện ích bổ sung

{{product.pricingtext}} {{product.billingcycle}} (Pro Rata {{product.proratadate}})
{{product.billingcycle}}
» {{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.pricingtext}}

{{addon.name}} {{addon.pricingtext}}
{{addon.productname}} - {{addon.domainname}}

{{addon.pricingtext}}

Đăng ký tên miền Chuyển tên miền
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} Năm
» Quản lý DNS

» Chuyển tiếp Email

» Bảo mật thông tin Tên miền

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} Năm
{{domain.regperiod}} Năm

Gia hạn tên miền
{{domain.domain}} {{domain.price}} / {{domain.regperiod}} Năm
» Quản lý DNS

» Chuyển tiếp Email

» Bảo mật thông tin Tên miền

{{domain.price}} {{domain.regperiod}} Năm
{{domain.regperiod}} Năm
Giỏ hàng đang trống, vui lòng chọn dịch vụ

Thông tin đơn hàng

Tổng phụ:
{{myData.subtotal}}
Giảm giá:
{{myData.discount}}
{{myData.taxname}}:
{{myData.taxtotal}}
[{"file": "viewcart","cartitems":"0","products": [ ], "addons":[ ], "domains":[ ], "renewals":[ ], "subtotal":"$0.00 USD", "aff_ref_code":"", "aff_ref_code_type":"", "aff_discount": "", "promotioncode":"","promotiondescription":"0 TToán 1 lần Giảm giá", "discount":"$0.00 USD ","taxrate":"10.00", "taxname":"Thuế và phí","taxtotal":"$0.00 USD","taxrate2":"0","taxname2":"", "taxtotal2":"$0.00 USD","total":"$0.00 USD"}]