Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Reseller Hosting Linux - Reseller Hosting Linux - RHVN I

Dung lượng: 5.000 MB
Băng thông: 100 GB
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: WHM/Cpanel 11

Reseller Hosting Linux - Reseller Hosting Linux - RHVN II

Dung lượng: 10.000 MB
Băng thông: 240 GB
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: WHM/Cpanel 11

Reseller Hosting Linux - Reseller Hosting Linux - RHVN III

Dung lượng: 20.000 MB
Băng thông: 600 GB
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: WHM/Cpanel 11
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Reseller Hosting Linux - Reseller Hosting Linux - RHVN X

Dung lượng: 40.000 MB
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: WHM/Cpanel 11
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)