Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Hosting Linux - Hosting Linux - Lite Plan

Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 10 GB
Tên miền gián tiếp: 0
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting Linux - Hosting Linux - Basic Plan

Dung lượng: 01 GB
Băng thông: 25 GB
Tên miền gián tiếp: 01
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting Linux - Hosting Linux - Enhanced Plan

Dung lượng: 02 GB
Băng thông: 50 GB
Tên miền gián tiếp: 02
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting Linux - Hosting Linux - Premium Plan

Dung lượng: 03 GB
Băng thông: 200 GB
Tên miền gián tiếp: 05
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting Linux - Hosting Linux - Business Plan

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền gián tiếp: 07
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)