Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Bản quyền cPanel - Bản quyền cPanel - Dành cho VPS (Internal)

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của HOSTVN.NET

Bản quyền cPanel - Bản quyền cPanel - Dành cho VPS (External)

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng thuê bản quyền cPanel không có dịch vụ VPS tại HostVN.

Bản quyền cPanel - Bản quyền cPanel - Dành cho Server (Internal)

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của HostVN.

Bản quyền cPanel - Bản quyền cPanel - Dành cho Server (External)

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ Áp dụng cho khách hàng không sử dụng dịch vụ máy chủ tại HOSTVN.NET

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)