Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Hosting 1 Giá - Hosting 1 Giá - HADDON

Dung lượng: 01 GB
Băng thông: 50 GB
Tên miền gián tiếp: 05
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting 1 Giá - Hosting 1 Giá - H365

Dung lượng: 3.6 GB
Băng thông: 36.5 GB
Tên miền gián tiếp: 02
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Hosting 1 Giá - Hosting 1 Giá - HBANDWIDTH

Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 90 GB
Tên miền gián tiếp: 01
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Hosting 1 Giá - Hosting 1 Giá - HDCOM

Dung lượng: 01 GB
Băng thông: 60 GB
Tên miền gián tiếp: 02
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)