Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Hosting Windows - Hosting Windows - W-LITE

Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 10 GB
Tên miền gián tiếp: 0
Alias domain, MSSQL: Không giới hạn

Hosting Windows - Hosting Windows - W-BASIC

Dung lượng: 01 GB
Băng thông: 25 GB
Tên miền gián tiếp: 01
Alias domain, MSSQL: Không giới hạn

Hosting Windows - Hosting Windows - W-ENHANCED

Dung lượng: 02 GB
Băng thông: 50 GB
Tên miền gián tiếp: 02
Alias domain, MSSQL: Không giới hạn

Hosting Windows - Hosting Windows - W-PREMIUM

Dung lượng: 03 GB
Băng thông: 200 GB
Tên miền gián tiếp: 05
Alias domain, MSSQL: Không giới hạn

Hosting Windows - Hosting Windows - W-ADVANCED

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền gián tiếp: 07
Alias domain, MSSQL: Không giới hạn

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)