Đăng ký dịch vụ

2
Step 2: Lựa chọn tên miền
3
Step 3: Lựa chọn
4
Step 4: Xác nhận
5
Step 5: Thanh toán
Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Bản quyền CloudLinux - Internal

Bản quyền CloudLinux License Dành cho khách hàng mua kèm dịch vụ cho thuê VPS/máy chủ tại HostVN.


Bản quyền CloudLinux - External

Bản quyền CloudLinux License Áp dụng cho khách hàng chỉ thuê bản quyền


Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.81.38.107) sẽ được lưu lại.