Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho VPS - Enterprise

Bản quyền phần mềm LiteSpeed dành cho VPS. Yêu cầu: VPS không quá 2Gb RAM và 500 kết nối đồng thời.

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho VPS - Ultra

Leased license of LiteSpeed Web Server Ultra VPS Edition Yêu cầu: VPS không chạy quá 8Gb RAM và 600 kết nối đồng thời Đối với VPS cấu hình cao hơn, vui lòng sử dụng gói 1-CPU Bắt buộc sử dụng LSWS phiên bản 4.2.2+

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho 01 CPU

Bản quyền LSWS dành cho 1 CPU Áp dụng cho VPS quá 8Gb RAM hoặc 600 kết nối đồng thời. Áp dụng cho máy chủ 1 CPU

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho 02 CPU

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 2 CPU

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho 04 CPU

Bản quyền Litespeed Web Server Áp dụng cho máy chủ 4 CPU

Bản quyền Litespeed - Bản quyền LiteSpeed - Dành cho 08 CPU

Bản quyền Litespeed Web Server Áp dụng cho máy chủ 8 CPU

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)