Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Gói 10 tên miền

Bản quyền Plesk dành cho máy chủ và VPS (không dùng Virtuozzo). Giới hạn tối đa 10 tên miền.

Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Gói 100 tên miền

Bản quyền Plesk dành cho Server và VPS (không dùng Virtuozzo). Giới hạn tối đa 100 tên miền.

Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Gói không giới hạn tên miền

Bản quyền phần mềm Plesk dành cho Server và VPS (không dùng Virtuozzo). Không giới hạn số tên miền

Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Gói không giới hạn tên miền + Power Pack

Bản quyền phần mềm Plesk. Không giới hạn số tên miền, đã bao gồm gói Power Pack.

Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Bản quyền Parallels Plesk 11.x - Gói Power Pack

Xem thông tin chi tiết các tính năng của gói tại đây.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)