Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Bản quyền DirectAdmin - Bản quyền DirectAdmin - Internal

Bản quyền DirectAdmin, chỉ dành cho khách có dịch vụ VPS/Server tại HostVN.

Bản quyền DirectAdmin - Bản quyền DirectAdmin - External

Bản quyền DirectAdmin Áp dụng cho khách chỉ thuê bản quyền, không có dịch vụ VPS/Server tại HostVN

Bản quyền DirectAdmin - Bản quyền DirectAdmin - Vĩnh viễn

Bản quyền DirectAdmin không có thời hạn. Chỉ thanh toán một lần.
2,513,000 VND 1 lần

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.156.86.61)