Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Chứng thực số SSL - Comodo Positive SSL (Miễn phí 90 ngày)

Chứng chỉ bảo mật SSL dành cho 1 tên miền miễn phí 90 ngày. Không hỗ trợ sub-domain. Yêu cầu: Cần có 1 IP riêng.

Chứng thực số SSL - Comodo PositiveSSL

Chứng chỉ bảo mật SSL dành cho 1 tên miền. Không hỗ trợ sub-domain. Yêu cầu: Cần có 1 IP riêng.

Chứng thực số SSL - Comodo PositiveSSL Wildcard

Chứng chỉ bảo mật SSL dành cho 1 tên miền. Hỗ trợ không giới hạn sub-domain kèm theo. Yêu cầu: Cần có 1 IP riêng.

Chứng thực số SSL - Comodo PositiveSSL Multi-Domain

Chứng chỉ bảo mật SSL. Hỗ trợ nhiều tên miền cho 1 website Xác thực bằng chủ sở hữu tên miền.

Chứng thực số SSL - Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

Chứng chỉ bảo mật SSL. Hỗ trợ nhiều sub-domain Hỗ trợ nhiều tên miền cho 1 website Xác thực bằng chủ sở hữu tên miền.

Chứng thực số SSL - Comodo Multi-Domain SSL

Chứng chỉ bảo mật SSL. Hỗ trợ nhiều sub-domain Hỗ trợ nhiều tên miền cho 1 website Xác thực bằng chủ sở hữu tên miền.

Chứng thực số SSL - Comodo Positive EV SSL

Chứng chỉ bảo mật dành cho tổ chức/công ty. Hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Bảo hiểm tới $1.000.000 cho các giao dịch. Xác thực bằng giấy tờ hợp pháp của tổ chức/công ty.

Chứng thực số SSL - Comodo EV SSL

Chứng chỉ bảo mật dành cho tổ chức/công ty. Hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Bảo hiểm tới $250.000 cho các giao dịch. Xác thực bằng giấy tờ hợp pháp của tổ chức/công ty.

Chứng thực số SSL - Comodo Multi-Domain EV SSL

Chứng chỉ bảo mật xác thực bằng văn bản có hiệu lực pháp luật. Hỗ trợ nhiều tên miền cùng 1 website. Hỗ trợ nhiều sub-domain. Thời gian cấp phát: 1-2 tuần. Có tên thương hiệu màu xanh trên địa chỉ trình duyệt Độ tin tưởng: 99%

Chứng thực số SSL - GeoTrust QuickSSL Premium

Chứng thực số SSL - GeoTrust QuickSSL Premium SAN

Chứng thực số SSL - GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard

Chứng thực số SSL - GeoTrust TrueBusinessID

Chứng chỉ bảo mật dành cho 1 tên miền. Yêu cầu xác thực bằng giấy phép kinh doanh.
Bảo hiểm giao dịch trị giá $250.000 Hỗ trợ truy cập https qua thiết bị di động.

Chứng thực số SSL - GeoTrust TrueBusinessID SAN

Hỗ trợ truy cập https qua thiết bị di động.

Chứng thực số SSL - GeoTrust TrueBusinessID Wildcard

Chứng chỉ bảo mật dành cho 1 tên miền. Hỗ trợ không giới hạn sub-domain. Yêu cầu xác thực bằng giấy phép kinh doanh.
Bảo hiểm giao dịch trị giá $250.000 Hỗ trợ truy cập https qua thiết bị di động.

Chứng thực số SSL - GeoTrust TrueBusinessID EV

Chứng chỉ bảo mật dành cho lĩnh vực thương mại điện tử. Xác thực bằng giấy tờ hợp pháp của công ty/tổ chức. Có chứng chỉ kèm tên hiển thị trên địa chỉ trình duyệt.

Chứng thực số SSL - GeoTrust TrueBusinessID EV SAN

Chứng chỉ bảo mật dành cho lĩnh vực thương mại điện tử. Xác thực bằng giấy tờ hợp pháp của công ty/tổ chức. Có chứng chỉ kèm tên hiển thị trên địa chỉ trình duyệt.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)