Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Hosting Giá Rẻ - Hosting Giá Rẻ - DA I

Dung lượng: 300 MB
Băng thông: 7.000 MB
Tên miền gián tiếp (Addon): 0
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: DirectAdmin
Hệ điều hành: CloudLinux

Hosting Giá Rẻ - Hosting Giá Rẻ - DA II

Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 17.000 MB
Tên miền gián tiếp (Addon): 01
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: DirectAdmin
Hệ điều hành: CloudLinux

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)