Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Reseller Hosting Windows - Reseller Hosting Windows - W-RHVN I

Dung lượng: 5.000 MB
Băng thông: 100 GB
Số lượng tài khoản: 10
Hệ thống quản lý: Parallels Plesk

Reseller Hosting Windows - Reseller Hosting Windows - W-RHVN II

Dung lượng: 10.000 MB
Băng thông: 240 GB
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: Parallels Plesk
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Reseller Hosting Windows - Reseller Hosting Windows - W-RHVN III

Dung lượng: 20.000 MB
Băng thông: 600 GB
Số lượng tài khoản: Không giới hạn
Hệ thống quản lý: Parallels Plesk
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)