Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 3 IPs

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: 60 GB
Tên miền gián tiếp (Addon): 02
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 03
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 5 IPs

Dung lượng: 4 GB
Băng thông: 100 GB
Tên miền gián tiếp (Addon): 04
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 05
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 7 IPs

Dung lượng: 6 GB
Băng thông: 200 GB
Tên miền gián tiếp (Addon): 06
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 07
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 10 IPs

Dung lượng: 8 GB
Băng thông: 320 GB
Tên miền gián tiếp (Addon): 09
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 10
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 12 IPs

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: 500 GB
Tên miền gián tiếp (Addon): 11
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 12
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

SEO Hosting - Cùng Class-C - SEO Hosting 15 IPs

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: 1.5 TB
Tên miền gián tiếp (Addon): 14
Số lượng địa chỉ IP cùng Class-C: 15
Hệ thống quản lý: cPanel
Thanh toán 1 năm: Tặng 1 tên miền quốc tế .COM hoặc .NET đi kèm
Miễn phí tên miền tùy theo thời hạn đăng ký.

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)