Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Reseller giá rẻ (DirectAdmin) - Reseller Giá Rẻ - Reseller Small

Dung lượng: 5 GB
Băng thông: 50 GB
Số tài khoản khách hàng: 10

Reseller giá rẻ (DirectAdmin) - Reseller Giá Rẻ - Reseller Medium

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: 75 GB
Số tài khoản khách hàng: 20

Reseller giá rẻ (DirectAdmin) - Reseller Giá Rẻ - Reseller Big

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: 100 GB
Số tài khoản khách hàng: 40

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)