Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-512MB

Dung lượng: 10 GB
RAM: 512 MB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 1 vCPU
Địa chỉ IP: 01
Cài sẵn hệ điều hành: CentOS 6.5 64bit

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-1GB

Dung lượng: 20 GB
RAM: 01 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 1 vCPU
Địa chỉ IP: 01
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-2GB

Dung lượng: 40 GB
RAM: 02 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 2 vCPU
Địa chỉ IP: 01
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-4GB

Dung lượng: 80 GB
RAM: 04 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 2 vCPU
Địa chỉ IP: 01
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-6GB

Dung lượng: 120 GB
RAM: 06 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Miễn phí: Dịch vụ quản trị VPS nâng cao & Chứng chỉ bảo mật SSL cho 1 tên miền

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-8GB

Dung lượng: 160 GB
RAM: 08 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Miễn phí: Dịch vụ quản trị VPS nâng cao & Chứng chỉ bảo mật SSL cho 1 tên miền

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-12GB

Dung lượng: 200 GB
RAM: 12 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Miễn phí: Dịch vụ quản trị VPS nâng cao & Chứng chỉ bảo mật SSL cho 1 tên miền

Cloud VPS - Cloud VPS - Cloud-16GB

Dung lượng: 240 GB
RAM: 16 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 6 vCPU
Địa chỉ IP: 02
Thanh toán 6 tháng: Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Miễn phí: Dịch vụ quản trị VPS nâng cao & Chứng chỉ bảo mật SSL cho 1 tên miền

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)