Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Wordpress Hosting - WordPress Hosting - WPH-I

Dung lượng: 05 GB
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền gián tiếp: 03
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Wordpress Hosting - WordPress Hosting - WPH-II

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền gián tiếp: 05
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Wordpress Hosting - WordPress Hosting - WPH-III

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền gián tiếp: 10
MySQL, Email, FTP, Parked domain: Không giới hạn

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)