Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-512MB

Dung lượng: 10 GB
RAM: 512 MB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 1 vCPU
Địa chỉ IP: 01
Cài sẵn hệ điều hành: CentOS 6.5 64bit

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-1GB

Dung lượng: 15 GB
RAM: 01 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 1 vCPU
Địa chỉ IP: 01

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-2GB

Dung lượng: 30 GB
RAM: 02 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 2 vCPU
Địa chỉ IP: 01

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-4GB

Dung lượng: 60 GB
RAM: 04 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 2 vCPU
Địa chỉ IP: 01

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-6GB

Dung lượng: 90 GB
RAM: 06 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-8GB

Dung lượng: 120 GB
RAM: 08 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-12GB

Dung lượng: 150 GB
RAM: 12 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 4 vCPU
Địa chỉ IP: 02

(Old) - Cloud VPS SSD - Cloud VPS SSD - Cloud-16GB

Dung lượng: 180 GB
RAM: 16 GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 6 vCPU
Địa chỉ IP: 02

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)