Giỏ hàng

1Chọn dịch vụ

Không tìm thấy dịch vụ nào

{{webHostingGroup.name}}

2Chọn gói dịch vụ

{{webHostingPackage.name}}

3Chọn tên miền chính cho dịch vụ

{{domainResults.domainname}} Có thể đăng ký {{domainResults.domainname}} Có thể chuyển về {{domainResults.domainname}} Không thể chuyển về {{domainResults.domainname}} Không đăng ký được {{firstDomainRegPeriod}}
Tên miền của bạn không thể đăng ký, bạn có thể thử tên miền khác hoặc chọn các tên miền chúng tôi gợi ý bên dưới
{{domainResults.domainname}}

Có thể đăng ký Có thể chuyển về Không thể chuyển về Không đăng ký được

Đăng ký tên miền miễn phí applies to the following extensions only : {{cartData.freedomaintlds}}

{{stepLabel+1}} Lựa chọn dịch vụ bổ sung

Thông tin máy chủ

Hostname:
NS1 Prefix:
NS2 Prefix:
Mật khẩu Root:

Tùy chọn cấu hình

Dưới đây là các tùy chọn bổ sung cho dịch vụ mà bạn đăng ký.
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

Thông tin cần bổ sung

Dịch vụ này cần bạn bổ sung một số thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ xử lý đơn hàng dễ dàng.
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}

Tên miền

Tên miền {{dm.num + 1}} - {{dm.domain}}
{{dm.regperiod}} Năm
{{adf.domainfieldname}} : {{adf.domainfield}}

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

{{stepLabel+2}}Cấu hình tên miền

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} Năm )
Đã mua kèm Hosting Chưa có Hosting! Click để đăng ký

EPP Code
Bạn cần cung cấp EPP Code để có thể chuyển tên miền.
Quản lý DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
Chuyển tiếp Email {{domain.emailforwardingprice}}
Bảo mật thông tin Tên miền {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

Nameservers

Nếu bạn muốn sử dụng Nameservers khác với Nameservers của HOSTVN, vui lòng nhập Nameservers của bạn vào bên dưới.

Nameserver 1:
Nameserver 2:
Nameserver 3:
Nameserver 4:
Nameserver 5:

1Đăng ký tên miền

{{domainResults.domainname}} Có thể đăng ký {{domainResults.domainname}} Có thể chuyển về {{domainResults.domainname}} Không thể chuyển về {{domainResults.domainname}} Không đăng ký được {{firstDomainRegPeriod}}
Tên miền của bạn không thể đăng ký, bạn có thể thử tên miền khác hoặc chọn các tên miền chúng tôi gợi ý bên dưới
{{domainResults.domainname}}

Có thể đăng ký Có thể chuyển về Không thể chuyển về Không đăng ký được

Đăng ký tên miền miễn phí applies to the following extensions only : {{cartData.freedomaintlds}}

2Cấu hình tên miền

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} Năm )
Đã mua kèm Hosting Chưa có Hosting! Click để đăng ký

EPP Code
Bạn cần cung cấp EPP Code để có thể chuyển tên miền.
Quản lý DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
Chuyển tiếp Email {{domain.emailforwardingprice}}
Bảo mật thông tin Tên miền {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

Nameservers

Nếu bạn muốn sử dụng Nameservers khác với Nameservers của HOSTVN, vui lòng nhập Nameservers của bạn vào bên dưới.

Nameserver 1:
Nameserver 2:
Nameserver 3:
Nameserver 4:
Nameserver 5: