کارت خرید

1انتخاب محصول

محصولی یافت نشد

{{webHostingGroup.name}}

2انتخاب پکیج

{{webHostingPackage.name}}

3انتخاب دامنه

{{domainResults.domainname}} موجود است! هم اکنون سفارش دهید {{domainResults.domainname}} Can transfer {{domainResults.domainname}} Can't transfer {{domainResults.domainname}} موجود نیست {{firstDomainRegPeriod}}
Tên miền của bạn không thể đăng ký, bạn có thể thử tên miền khác hoặc chọn các tên miền chúng tôi gợi ý bên dưới
{{domainResults.domainname}}

موجود است! هم اکنون سفارش دهید Can transfer Can't transfer موجود نیست

ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود : {{cartData.freedomaintlds}}

{{stepLabel+1}} انتخاب افزودنی های محصول

پیکره بندی سرور

نام هاست:
NS1 Prefix:
NS2 Prefix:
کلمه عبور اصلی Root:

انتخاب های قابل پبکربندی

این سرویس/محصول که انتخاب نموده اید دارای امکانات اضافه ای است که میتوانید برای سفارش خود انتخاب نمایید
{{configoption.optionname}}:
{{configoption.optionname}}:

{{configoption.optionname}}:

{{configoption.options[0].name}} x

اطلاعات لازمه دیگر

این سرویس/محصول نیاز به بعضی اطلاعات اضافی از شما دارد تا ما بتوانیم پروسه ی سفارش شما را تکمیل نماییم
{{customfield.name}}:
{{customfield.description}}

دامنه ها

دامنه {{dm.num + 1}} - {{dm.domain}}
{{dm.regperiod}} ساله
{{adf.domainfieldname}} : {{adf.domainfield}}

{{addon.name}}

{{addon.description}}

{{addon.name}}

{{addon.pricing}}

{{stepLabel+2}}پیکره بندی دامنه ها

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} ساله )
دارای فضا است هاستینگ ندارید! برای افزودن کلیک کنید

EPP کد
این کد را باید از شرکت ثبت کننده فعلی دامنه درخواست کنید
مدیریت DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
ارسال ایمیل {{domain.emailforwardingprice}}
عدم نمایش مشخصات شما در Whois {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

مدیریت NameServer

اگر مایل به استفاده از NameServer های سرویس دیگری هستید آنها را در اینجا وارد کنید. به صورت پیش فرض روی دامنه های جدید ،NameServer های ما تنظیم میشود.

NameServer 1:
NameServer 2:
NameServer 3:
NameServer 4:
Nameserver 5:

1 ثبت دامنه

{{domainResults.domainname}} موجود است! هم اکنون سفارش دهید {{domainResults.domainname}} Can transfer {{domainResults.domainname}} Can't transfer {{domainResults.domainname}} موجود نیست {{firstDomainRegPeriod}}
Tên miền của bạn không thể đăng ký, bạn có thể thử tên miền khác hoặc chọn các tên miền chúng tôi gợi ý bên dưới
{{domainResults.domainname}}

موجود است! هم اکنون سفارش دهید Can transfer Can't transfer موجود نیست

ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود : {{cartData.freedomaintlds}}

2پیکره بندی دامنه ها

{{domain.domain}} ({{domain.regperiod}} ساله )
دارای فضا است هاستینگ ندارید! برای افزودن کلیک کنید

EPP کد
این کد را باید از شرکت ثبت کننده فعلی دامنه درخواست کنید
مدیریت DNS {{domain.dnsmanagementprice}}
ارسال ایمیل {{domain.emailforwardingprice}}
عدم نمایش مشخصات شما در Whois {{domain.idprotectionprice}}

{{field.domainfieldname}}:

مدیریت NameServer

اگر مایل به استفاده از NameServer های سرویس دیگری هستید آنها را در اینجا وارد کنید. به صورت پیش فرض روی دامنه های جدید ،NameServer های ما تنظیم میشود.

NameServer 1:
NameServer 2:
NameServer 3:
NameServer 4:
Nameserver 5: