Downloads

The download library has all the manuals, programs and other files that you may need to get your website up and running.


Gợi ý từ khóa: Email, VPS, Hosting, Domain...

Kết quả tìm kiếm

CDN for Joomla (Joomla 2.5, 3.0+)


Phiên bản cài đặt plugin dành cho Joomla phiên bản 2.5 và 3.0 trở lên. Cài đặt bình thường, truy cập mục Plugin Manager và thiết lập đường dẫn cho CDN.
Filesize: 1.42 MB

Extended Cache & CDN - Joomla 1.5.x


Cài đặt như plugin bình thường, sau đó vào Plugin và cấu hình đường dẫn CDN.
Filesize: 2.93 kB

OpenCart CDN


Cài đặt CDN cho website OpenCart của bạn. Upload thư mục /upload lên ghi đè lên, sau đó "Install" và thiết lập đường dẫn CDN cho website của bạn.
Filesize: 5.6 kB