Downloads

Tìm tài liệu

Gợi ý từ khóa: Email, VPS, Hosting, Domain...

Categories

Biểu mẫu tên miền (3) Các biểu mẫu đăng ký, thay đổi thông tin tên miền dành cho cá nhân, doanh nghiệp
Cài đặt CDN (3) Những plugin hoặc addon dùng để cài đặt Việt Nam CDN cho các mã nguồn phổ biến.
Phần mềm hỗ trợ (2) Các phần mềm hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Tài liệu tải nhiều nhất

Emeditor


Phần mềm đọc file .txt , .doc , .php ......
Filesize: 2.18 MB

Phiếu đăng ký Tên Miền


Phiếu đăng ký Tên Miền
Filesize: 66 kB

Unikey 4.0


Phần mềm gõ tiếng Việt
Filesize: 372 kB

Biên bản thanh lý Tên Miền


Biên bản thanh lý Tên Miền
Filesize: 40 kB

CDN for Joomla (Joomla 2.5, 3.0+)


Phiên bản cài đặt plugin dành cho Joomla phiên bản 2.5 và 3.0 trở lên. Cài đặt bình thường, truy cập mục Plugin Manager và thiết lập đường dẫn cho CDN.
Filesize: 1.42 MB