Câu hỏi thường gặp

Có câu hỏi, hãy nhập từ khóa có liên quan

Gợi ý từ khóa: Email, VPS, Hosting, Domain...

Hướng dẫn cài đặt SSL

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số (SSL) trên Hosting sử dụng cPanel


Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL lên hosting cPanel. Để cài đặt, trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức HTTP Hướng dẫn khởi... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số (SSL) trên Hosting sử dụng DirectAdmin


Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL lên hosting DirectAdmin. Để cài đặt, trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức HTTP Hướng dẫn... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL lên Windows Server sử dụng IIS


Sau khi các bạn khởi tạo mã CSR và có được đầy đủ các mã CRT, CA, Private Key như hướng dẫn tại đây và có nhu cầu cài đặt SSL lên Windows Server sử dụng IIS thuần, các bạn có thể thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Tạo file ssl.key Trên Windows Server của các bạn, các bạn tạo file ssl.key chứa... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL trên VPS sử dụng Nginx


Sau khi đăng ký và kích hoạt các chứng chỉ SSL, quý khách sẽ nhận được các file xác thực từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Ở đây, các bạn chú ý các file CRT và CA, Private Key khi cài đặt. Quý khách có thể tham khảo các gói dịch vụ SSL của HOSTVN tại đây:... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL trên VPS Windows sử dụng XAMPP


Sau khi đăng ký và kích hoạt các chứng chỉ SSL, quý khách sẽ nhận được các file xác thực từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Ở đây, các bạn chú ý các file CRT và CA, Private Key khi cài đặt. Quý khách có thể tham khảo các gói dịch vụ SSL của HOSTVN tại đây:... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache trên VPS Centos


Sau khi đăng ký và kích hoạt các chứng chỉ SSL, quý khách sẽ nhận được các file xác thực từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Ở đây, các bạn chú ý các file CRT và CA, Private Key khi cài đặt. Quý khách có thể tham khảo các gói dịch vụ SSL của HOSTVN tại đây:... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache trên VPS Ubuntu


Sau khi đăng ký và kích hoạt các chứng chỉ SSL, quý khách sẽ nhận được các file xác thực từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Ở đây, các bạn chú ý các file CRT và CA, Private Key khi cài đặt. Quý khách có thể tham khảo các gói dịch vụ SSL của HOSTVN tại đây:... Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số (SSL) trên Hosting sử dụng Plesk


Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL lên hosting Plesk. Để cài đặt, trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức DNS Sau khi khai báo... Xem thêm

Hướng dẫn convert CRT và KEY sang PFX


Để có thể cài đặt SSL trên Windows Server bắt buộc phải có file PFX, nhưng khi xác thực thì nhà cung cấp lại không cấp cho bạn file đó. Bài hướng dẫn này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn convert sang file PFX. Hướng dẫn convert CRT và KEY sang PFX Để cài đặt, trước tiên bạn cần phải khai báo chứng... Xem thêm