Câu hỏi thường gặp

Ai có thể đăng ký tên miền?


Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Đánh giá:
{{rateDislike}}
{{rateLike}}
{{rateDislike}}
{{rateLike}}

Bạn nên đọc

Chi phí để đăng ký tên miền?


Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế, chi phí đăng ký tuỳ thuộc vào mức giá của từng nhà cung cấp. Phí đăng ký tên miền... Xem thêm

Khi thay đổi thông tin tên miền VN, tôi có phải trả phí không ?


Theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phí thay đổi tên miền là 180.000 đồng cho một lần thay đổi sau: a. Thay đổi địa chỉ IP của máy chủ lưu giữ tên... Xem thêm

Ai quản lý các tên miền?


Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản... Xem thêm

Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?


Có. Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: -          Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa... Xem thêm

Đăng ký và quản lý Private Nameservers (DNS riêng)


Private NameServers (còn gọi là Child Name Server, DNS riêng), là dịch vụ đi kèm với tên miền quốc tế, cho phép đăng ký các name server chỉ sử dụng cho dịch vụ máy chủ/VPS. Nó được đăng ký và quản lý tại Nhà cung cấp tên miền quốc tế. Ví dụ:... Xem thêm