Account Hosting của tôi có thể host cho nhiều tên miền được không?

Có 2 lựa chọn cho bạn :

+ Tên miền song song (Parked Domain) : Hiện tại các gói hosting của Hostvn.Net đều không giới hạn số lượng Parked Domain . Bạn có thể add số lượng không giới hạn. Những tên miền này sẽ chạy song song với tên miền chính của bạn . 

+ Tên miền gián tiếp  (Addon Domain) : Tùy theo các gói hosting sẽ có số lượng Addon Domain nhất định . Mỗi tên miền sẽ được trỏ vào 1 thư mục trên web và hoạt động như 1 host độc lập .

Câu trả lời này có hữu ích không? 100 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (273 Phiếu bầu)