Có thể đăng ký tên miền với thời hạn tối đa bao lâu?

Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ của tên miền cần phải đăng ký lại.

Câu trả lời này có hữu ích không? 15 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (22 Phiếu bầu)