Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng ký?

Tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 - 48 giờ để có thể sử dụng được.

Câu trả lời này có hữu ích không? 13 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (19 Phiếu bầu)