Quản lý tên miền tại AnyCast DNS

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ tên miền mới tại Hostvn, DNS mặc định của hệ thống sẽ trỏ về AnyCast DNS.

1, DNS mặc định:

DNS mặc định của tên miền sẽ là:
Nameserver 1: ns1.anycast.vn
Nameserver 2: ns2.anycast.vn
Nameserver 3: ns3.anycast.vn
Nameserver 4: ns4.anycast.vn

2, Quản lý tên miền:

a, Đăng nhập quản lý tên miền

Khách hàng có thể sử dụng tài khoản Khách hàng (tại manage.hostvn.net) để đăng nhập vào hệ thống AnyCast DNS.

Địa chỉ đăng nhập: http://cp.anycast.com.vn
Tài khoản: Email khách hàng đã đặt mua tên miền trên hệ thống.
Mật khẩu: sử dụng mật khẩu hiện tại của khách hàng.

* Trong trường hợp khách hàng quên mật khẩu, vui lòng lấy lại mật khẩu cho AnyCast DNS tại đây. Mật khẩu sau khi lấy lại chỉ dành cho đăng nhập tại AnyCast DNS.

3, Quản lý các bản ghi DNS tên miền:

Một tên miền để hoạt động, cần tối thiểu 3 giá trị DNS dưới đây.
Để quản lý bản ghi DNS của tên miền, click chọn menu trỏ xuống "Action" -> "Manage DNS" tương ứng với tên miền muốn cập nhật.

A record (trỏ về máy chủ website hoạt động)

Host - @
IP Address - Địa chỉ IP trỏ tên miền về
TTL: 86400 (thời gian reset và cập nhật giá trị DNS mới)

CNAME (nhận giá trị truy cập www và không có www cho tên miền)

Host: www
Host name: có dạng domain.com
TTL: 86400

MX (giá trị giúp việc nhận email gửi đến @domain.com)

Host: @
Host name: thông thường có dạng domain.com
Priority: 0-100 (thông thường là 0) - mức độ quan trọng của máy chủ nhận email
TTL: 86400

4, Lưu lại và kiểm tra tình trạng DNS

Sau khi hoàn tất các thao tác sửa, khách hàng qua trở lại "Dashboard" với danh sách tên miền.
Để kiểm tra DNS đã hoạt động cho tên miền vừa chỉnh sửa, vui lòng lựa chọn biểu tượng DNS Status tương ứng với tên miền đó. Nếu biểu tượng đổi sang màu xanh, tên miền đã trỏ đúng DNS và nhận các giá trị DNS vừa cập nhật.

5, Xóa tên miền trên AnyCast DNS

Khách hàng có thể tự mình thêm mới hoặc xóa tên miền trên AnyCast DNS, tuy nhiên điều này là không nên và Hostvn không chịu trách nhiệm khi tên miền này đã trỏ về AnyCast DNS, nhưng được người khác thêm vào tài khoản của mình.

Câu trả lời này có hữu ích không? 84 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (342 Phiếu bầu)