Nếu không hài lòng với dịch vụ tôi có được trả lại tiền không?

Tùy theo trường hợp bạn sẽ được hoặc không được hoàn trả lại lại tiền :

1. Server hoạt động không ổn định , liên tục downtime ( trừ trường hợp chúng tôi bị tấn công ). Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% phí đăng ký cho quý khách .

2. Bạn không hài lòng vì những yêu cầu hỗ trợ xác đáng mà không được thực hiện hoặc thưc hiện quá chậm . Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% phí đăng ký cho quý khách .

3. Bạn không hài lòng vì những lý do mà bạn đưa ra nhưng không xác đáng chúng tôi sẽ không hoàn trả lại tiền cho bạn .

Câu trả lời này có hữu ích không? 35 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (43 Phiếu bầu)