Đăng ký và quản lý Private Nameservers (DNS riêng)

Private NameServers (còn gọi là Child Name Server, DNS riêng), là dịch vụ đi kèm với tên miền quốc tế, cho phép đăng ký các name server chỉ sử dụng cho dịch vụ máy chủ/VPS. Nó được đăng ký và quản lý tại Nhà cung cấp tên miền quốc tế.

Ví dụ: Khách hàng có tên miền hostvn.net, khách hàng muốn thiết lập để tạo DNS ns1.hostvn.net, ns2.hostvn.net để các tên miền khác trỏ về tài khoản Reseller Hosting, VPS hoặc máy chủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1, Tạo mới và cập nhật

Để yêu cầu thiết lập private nameserver, khách hàng cần gửi Yêu cầu hỗ trợ lên bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của HostVN.

2, Các yêu cầu tối thiểu để có thể tạo Private Nameserver:

a, Khách hàng phải sử dụng giá trị DNS có dạng ns1-ns2 theo cặp (có thể là số cấp tăng - ns3-ns4, ns5-ns6).
b, Khách hàng cần cung cấp IP máy chủ tương ứng với các giá trị trên (ví dụ: ns1.hostvn.net - 72.121.121.11, ns2.hostvn.net - 72.121.121.12).
c, Khách hàng phải tạo 2 giá trị A Record tại máy chủ với các thông số tương ứng (ví dụ: ns1 - A record - 72.121.521.11, ns2 - A record - 72.121.121.12).

3, Thời gian cập nhật:

Thời gian cập nhật private nameserver có thể kéo dài từ 24-48h.

4, Có thể xóa/sửa/cập nhật private nameserver không?

- Có thể tạo mới, cập nhật.
- Có thể sửa.
- Có thể (hoặc không thể) xóa - tùy thuộc vào bản ghi DNS có đang được sử dụng hay không.

Câu trả lời này có hữu ích không? 54 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (278 Phiếu bầu)