Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Speedtest-cli

Speedtest.net là chương trình kiểm tra tốc độ và hiệu suất kết nối Internet phổ biến được nhiều người dùng trên thế giới.

Trong bài hướng dẫn này Hostvn sẽ sử dụng speedtest-cli một tool được phát triển bởi Speedtest.net để kiểm tra băng thông mạng trên hệ điều hành Linux.

Speedtest-cli được phát triển bằng ngôn ngữ python. Vì vậy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cài đặt sẵn python.

Bước 1: Để kiểm tra chúng ta chạy lệnh sau:

Nếu chưa cài đặt python, các bạn chạy lệnh cài đặt sau:

yum install python -y #Cài đặt python 2

hoặc

yum install python3 -y #Cài đặt python 3

Bước 2: Download speedtest-cli

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py

Khi hoàn tất download speedtest-cli , bạn phải cấp quyền để thực thi file speedtest-cli

chmod +x speedtest-cli

Bước 3: Bây giờ chỉ cần câu lệnh chạy file speedtest-cli để kiểm tra tốc độ internet

./speedtest-cli

hoặc

python speedtest-cli

Để xem kết quả dưới dạng byte chỉ cần thêm option --bytes:

Chia sẻ kết quả dạng URL

./speedtest-cli --share

Cũng có thể kết hợp nhiều option với nhau:

./speedtest-cli --share --bytes

 

Chúc các bạn thành công !

 
 
 
Câu trả lời này có hữu ích không? 0 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (0 Phiếu bầu)