Tôi có tên miền rồi nay chỉ muốn đăng ký Web hosting thì có được không?

Tất nhiên là được. Khi đăng ký dịch vụ, bạn chọn gói dịch vụ Hosting, sau đó bạn chọn Tôi đã có tên miền và sẽ cập nhật thông tin DNS hoặc Tôi sẽ đăng ký mới. Sau đó bạn nhập tên miền bạn đã có .

Lưu ý : bạn phải chuyển DNS (Domain Name Server) về server của chúng tôi với thông tin dưới đây :

ns1.hostvn.info
ns2.hostvn.info

hoặc :

ns1.hostvn.net
ns2.hostvn.net

Câu trả lời này có hữu ích không? 17 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (25 Phiếu bầu)