Hostvn.net đảm bảo dữ liệu khách hàng của tôi như thế nào?

Hostvn.Net backup tất cả dữ liệu server theo từng tài khoản hosting 1 tuần/lần, tùy vào server sẽ có ngày backup khác nhau. Để biết chính xác ngày backup của server chứa tài khoản hosting của bạn xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua Ticket để biết chính xác.

Đối với Server F-Hosting chúng tôi không hỗ trợ backup, quý khách phải tự đảm bảo dữ liệu trên hosting của mình.

Thông tin chi tiết hoặc không có trong phần này quý khách vui lòng mở ticket trong hệ thống khách hàng để được hỗ trợ đầy đủ.

Câu trả lời này có hữu ích không? 27 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (34 Phiếu bầu)