Thanh toán qua PayPal

Đối với hình thức thanh toán qua PayPal, chúng tôi cần xác minh thanh toán là hợp lệ và sẽ kích hoạt trong vòng 24-48 giờ.

Để thực hiện thanh toán qua PayPal thành công, khách hàng cần đảm bảo:

- Tài khoản PayPal của khách hàng đã được xác nhận.
- Số dư của tài khoản đến từ các nguồn tiền không gian lận hay lừa đảo.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu thấy có dấu hiệu gian lận hoặc không minh bạch trong thanh toán qua PayPal.
Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu xác minh trong các trường hợp như vậy.

Câu trả lời này có hữu ích không? 21 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (26 Phiếu bầu)