Các bài viết

Hướng dẫn backup dữ liệu cho các user trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Để tạo bản backup dữ liệu cho các user trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups...

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu cho các user trong tài khoản reseller DirectAdmin

Để phục hồi dữ liệu cho các user trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups Tiếp...

Hướng dẫn quản lý user trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Để quản lý các user đã được tạo, bạn chọn List Users: Trang web hiện ra hiển thị tình trạng...

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Reseller DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Reseller được cấp bởi hostvn.net, bạn sẽ thấy tài khoản Reseller...

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Reseller DirectAdmin

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Reseller, sau khi đăng nhập vào bạn chọn Password: Sau đó...

Hướng dẫn tạo Package và thêm người dùng trên Reseller DirectAdmin

1. Tạo package Bước 1: Trong giao diện quản lý  “Reseller Level” các bạn chọn mục “Account...

Hướng dẫn tạo user trong tài khoản Reseller

Trước khi tạo 1 user mới, bạn nên tạo Package trước, việc tạo package bạn có thể làm theo các...

Hướng dẫn tạo và quản lý package trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Để tạo mới 1 package bạn chọn Add Package.   Tiếp đó bạn sẽ nhìn thấy các thông số cơ bản...