Thanh toán trực tiếp

Bạn có thể đến thanh toán trực tiếp tại các địa điểm văn phòng của chúng tôi. Xin lưu ý, để tiết kiệm thời gian, bạn hãy đặt mua dịch vụ trên website trước và có thông tin mã số hợp đồng, việc kích hoạt khi bạn thanh toán tại văn phòng sẽ nhanh hơn.

Thông tin các địa điểm giao dịch của chúng tôi: http://hostvn.net/lien-he/

Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 08:00 - 18:00
- Thứ Bảy: 08:00 - 11:30

Câu trả lời này có hữu ích không? 12 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (19 Phiếu bầu)