Thanh toán qua Credit Card (Visa)

Để thanh toán sử dụng thẻ VISA quốc tế, bạn cần chắc chắn tài khoản VISA có số dư lớn hơn số tiền cần thanh toán. Tỷ giá thanh toán có thể từ 21.200đ tới 21.500đ đối với giao dịch qua thẻ VISA. Một số ngân hàng có thể yêu cầu bạn đăng ký dịch vụ thanh toán quốc tế để thực hiện thanh toán thành công.

CÁC BƯỚC THANH TOÁN BẰNG THẺ VISA QUA PAYPAL:

1, Lựa chọn hình thức thanh toán là PayPal khi đăng ký dịch vụ.
2, Truy cập hợp đồng trên hệ thống và nhấn nút "Check Out" để thực hiện thanh toán.
3, Nếu bạn có tài khoản PayPal (và thẻ tín dụng VISA được xác minh còn đủ tiền), hãy đăng nhập và thực hiện thanh toán. Nếu bạn không có tài khoản PayPal, vui lòng nhập thông tin thẻ tín dụng ở mục dưới và tiến hành thanh toán.
4, Sau khi thanh toán thành công, thông tin xác nhận thanh toán sẽ hiển thị và bạn được chuyển về thông tin Hợp đồng đã được thanh toán.

Câu trả lời này có hữu ích không? 19 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (23 Phiếu bầu)