Thanh toán qua Bảo Kim

Nếu bạn có tài khoản Bảo Kim với số dư có thể sử dụng, bạn có thể thanh toán cho các dịch vụ đang sử dụng tại HostVN.

Vui lòng thực hiện chuyển khoản với số tiền bằng số tiền trong hợp đồng bạn đã nhận qua email.
Vui lòng sử dụng hình thức chuyển khoản NHẬN TIỀN NGAY.
Chúng tôi sẽ không kích hoạt dịch vụ nếu bạn không thanh toán đủ số tiền trong hợp đồng đã xác nhận.

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN:

- Người nhận: Dương Thanh Bình
- Tài khoản: billing@hostvn.net
- Điện thoại: 84977337677

Bạn cũng có thể click vào địa chỉ sau để thực hiện thanh toán với các thông tin cần thiết:
https://www.baokim.vn/payment/deal_payment/product?receiver=billing@hostvn.net

Câu trả lời này có hữu ích không? 14 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (17 Phiếu bầu)