Bản quyền DirectAdmin

KÍCH HOẠT

Thời gian kích hoạt bản quyền DirectAdmin:

- Trong giờ hành chính: Không quá 2 giờ.
- Ngoài giờ hành chính: Không quá 6 giờ.

CÀI ĐẶT BẢN QUYỀN DIRECTADMIN

Sau khi bạn đăng ký và được kích hoạt, bạn sẽ nhận được các thông tin cần thiết.

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin: http://www.directadmin.com/installguide.html

THAY ĐỔI IP BẢN QUYỀN DIRECTADMIN

Hướng dẫn thay đổi IP bản quyền DirectAdmin: http://help.directadmin.com/item.php?id=250
Vui lòng tạo ticket hỗ trợ để chúng tôi hỗ trợ bạn đổi IP khi cần thiết.

Câu trả lời này có hữu ích không? 14 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (19 Phiếu bầu)