Lỗi 404 - The page cannot found

Lỗi 404 : Đường link không tồn tại.

Khi gặp lỗi này bạn nên kiểm tra lại mã nguồn của bạn xem đường link của website / file đã chính xác hay chưa. 

Câu trả lời này có hữu ích không? 20 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (98 Phiếu bầu)