Khi thay đổi thông tin tên miền VN, tôi có phải trả phí không ?

Chi phí thay đổi chủ thể đăng ký sử dụng tên miền là 1.630.000đ

Những thay đổi về địa chỉ cơ quan, số điện thoại liên hệ, số tài khoản v.v.. không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí khi bạn thay đổi thông tin tên miền.

Nếu bạn thay đổi hoàn toàn tên miền: Trường hợp này tên miền cũ coi như bị huỷ bỏ. Bạn phải làm thủ tục đăng ký mới cho tên miền mới.

Câu trả lời này có hữu ích không? 17 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (24 Phiếu bầu)