Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.

Bằng cách sử dụng của dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, bạn có thể ngay lập tức chấm dứt việc lạm dụng. Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, nhà đăng ký tên miền thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong Whois bằng chi tiết liên lạc khác.

Như vậy, bảo mật thông tin tên miền là một chuỗi phương pháp giúp bạn ẩn tất cả các thông tin đã dùng để đăng ký domain như là: Họ và tên; Tên, địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email hay bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.

Câu trả lời này có hữu ích không? 13 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (18 Phiếu bầu)