Thay đổi mật khẩu tài khoản Hosting

Đối với các tài khoản Hosting, bạn có thể tự mình đổi mật khẩu mới trên hệ thống quản lý dịch vụ của chúng tôi.

Các bước thực hiện:

1, Đăng nhập vào https://manage.hostvn.net, lựa chọn "Các dịch vụ đã đăng ký". Nếu bạn đã đăng nhập, hãy click vào đây.

2, Chọn gói Hosting cần đổi mật khẩu.

3, Tại mục "Thay đổi mật khẩu" ở phía bên phải, nhập mật khẩu mới và chọn "Lưu thay đổi" để hoàn tất.

Câu trả lời này có hữu ích không? 20 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (31 Phiếu bầu)