Dịch vụ Cloud VPS bao gồm các mức hỗ trợ như thế nào?

Cloud VPS cung cấp hai mức độ hỗ trợ khách hàng.

Ở mức độ cơ bản và mặc định đi kèm theo gói Cloud VPS, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng cài đặt OS, khởi động và khởi động lại khi cần thiết. Ngoài ra, trong tháng đầu tiên, chúng tôi cũng hỗ trợ tối ưu hóa dịch vụ cho VPS và chuyển các website từ nhà cung cấp dịch cũ về VPS. Trong một số trường hợp khi khách hàng yêu cầu các vấn đề tác động sâu đến mặt kỹ thuật, gói dịch vụ này không hỗ trợ và chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

Ở mức độ nâng cao, bạn cần phải trả 500,000đ/1 VPS/tháng (gói dịch vụ Hỗ trợ Quản lý VPS) để được chúng tôi hỗ trợ toàn diện, bao gồm theo dõi và xử lý các vấn đề khi có yêu cầu, hỗ trợ tối ưu hóa từ tháng thứ hai và cài đặt các công cụ bổ sung nhằm giúp website của bạn trên VPS hoạt động ổn định. Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn sử dụng các phần mềm hệ thống đi kèm giúp tăng tải và nâng cao khả năng truy cập của VPS.

Vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ để đặt mua dịch vụ Hỗ trợ Quản lý VPS nếu bạn đang có Cloud VPS tại HostVN.

Câu trả lời này có hữu ích không? 13 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (20 Phiếu bầu)