Tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ hostvn.net như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ qua các hình thức :

1. Live chat trên website hostvn.net . Chúng tôi hỗ trợ toàn bộ thời gian trừ ngày Chủ Nhật  .

2. Gửi yêu cầu hỗ trợ ( Ticket Support ) trong hệ thống quản lý khách hàng tại http://manage.hostvn.net . Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12h bao gồm cả ngày nghỉ , lễ tết .

3. Gửi về email hỗ trợ support@hostvn.net : Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12h . Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống hỗ trợ ở phần 2. để tiện theo dõi . 

3. Qua điện thoại bàn và Hotline : Chúng tôi hỗ trợ qua hình thức này 24/7/365 , thông tin số điện thoại bạn có thể xem trên website chính : http://hostvn.net 

Câu trả lời này có hữu ích không? 18 Người dùng thấy thông tin này hữu ích (23 Phiếu bầu)