Khởi tạo tài khoản Khách hàng tại HOSTVN
Tài khoản khách hàng tại HOSTVN là tài khoản khách hàng sử dụng để tương tác thông tin với HOSTVN. Bao gồm:

  Đăng ký dịch vụ
  Quản lý dịch vụ
  Gửi và xác nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ.

Địa chỉ Email chính là tên đăng nhập vào tài khoản khách hàng, đồng thời cũng chính là địa chỉ Email để nhận các thông tin về đơn hàng, dịch vụ mà HOSTVN gửi cho khách hàng. Do vậy địa chỉ Email Quý khách nhập vào phải đang được sử dụng bình thường. Mật khẩu tài khoản khách hàng Quý khách nên sử dụng mật khẩu khác với mật khẩu của email để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của Quý khách.

Thông tin đăng nhập

Câu hỏi bảo mật

(Sử dụng để xác nhận thông tin trong trường hợp Quý khách quên mật khẩu)

Thông tin cá nhân

(Vui lòng nhập thông tin cá nhân đây một cách chính xác, đầy đủ để HOSTVN thuận tiện trong quá trình làm hợp đồng dịch vụ cho Quý khách)

Mã xác nhận