Backup - 100GB

Starting from
200,000 đ Monthly
 • Dung lượng 100 GB
 • Agent 03
 • Mã hoá 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Sao lưu tự động

Backup - 200GB

Starting from
400,000 đ Monthly
 • Dung lượng 200 GB
 • Agent 05
 • Mã hoá 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Sao lưu tự động

Backup - 300GB

Starting from
600,000 đ Monthly
 • Dung lượng 300 GB
 • Agent 10
 • Mã hoá 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Sao lưu tự động

Backup - 500GB

Starting from
1,000,000 đ Monthly
 • Dung lượng 500 GB
 • Agent 20
 • Mã hoá 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Sao lưu tự động

Backup - 1000GB

Starting from
2,000,000 đ Monthly
 • Dung lượng 1000 GB
 • Agent Unlimited
 • Mã hoá 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Sao lưu tự động